Milí přátelé,

dostáváte se k materiálu, který Vám může být jakousi inspirací a posléze pomocníkem ve Vaší záslužné a odpovědné práci na poli české kultury, za což Vám patří uznání a dík morálně i kulturně zdevastovaného národa, zejména pak umělců na volné noze, kteří díky Vám nemusí chodit do práce a nabízejí Vám m.j. i touto cestou své služby a my Vám garantujeme, že spolupracujeme pouze se slušnými a zodpovědnými partnery, což jest věc v této době nevídaná a ač nepochopitelná, přec pravdivá už z toho prostého důvodu, že my sami se počítáme mezi slušné a zodpovědné firmy, o čemž svědčí právě skutečnost, že se držiteli těchto důvěrných informací stáváte zrovna Vy, kterážto skutečnost Vás zároveň opravňuje bez zbytečné skromnosti využívat naší nabídky v hojné míře a sami se tak stát pro své okolí vyhledávanými a spolehlivými partnery, což Vám přinese v budoucnu mnoho uspokojení z dobře vykonané práce, nemluvě o penězích, které kazí lidi, což Vám zjevně nehrozí, ale když už jsme u financí, vězte, že na cenách se vždycky k Vaší spokojenosti dohodneme, chápete jistě, že nelze uvádět pevné částky v době, kdy netušíme, kam se během roku pohne inflace, osvícenost státních i obecních pokladníků, ceny benzínu, ubytování a piva, zejména pak požadavky umělců z výše uvedeného vyplývající a proto zůstáváme u zavedeného systému tzv. smluvních cen, u kterých je ovšem nutno počítat s DPH, což jsme si nevymysleli my a taky z toho nemáme radost na rozdíl od radostné skutečnosti, že právě s Vámi budeme spolupracovat a pokud byste snad měli dojem, že na následujících stranách je toho až moc a že patrně trošku machrujem, ujišťujeme Vás, že nikoliv, že vše od prvního do posledního písmene je pravda a že se Vám vyplatí přečíst úplně všechno s vědomím, že se jedná o seriózní materiál, nabízející Vám skutečnost, že s námi nebudete mít problém, protože jsme zvyklí dělat všechno naplno, zodpovědně a zakládáme si na spolehlivosti, což je o nás známo a ve zdravé sebedůvěře Vás oslovujeme touto jedinou vševysvětlující větou, kterou jistě čtete s laskavým a úsměvným pochopením, protože především takto byla míněna, i když na vážnosti obsahu to nic nemění a v tomto okamžiku jistě správně usuzujeme, že všechno co jste zrovna přečetli, budete vzápětí číst ještě jednou, abyste s překvapením zjistili, že jde skutečně o jedinou větu, což Vás přesvědčí o tom, že nelžeme ani v maličkostech a my jenom přejeme Vám i sobě, abychom se v budoucnu ani v maličkostech vzájemně nezklamali, v což upřímně věří a všechno dobré Vám za celou firmu závěrem této jediné věty přeje

Vojtěch Polanský